RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2019 (companii de consultanță)

Reg. no.: 58/18 PRRECI
Categorie: Civil Works
Launch date: 2018-07-30 16:00:00
Deadline: 2018-08-20 10:00:00

PPP&AWPB ref. no.:C.3.9/ ref. 3.4.

Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD(UCIP-IFAD), finanțează construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici.

UCIP-IFAD este in proces de evaluare și selectare a Cererilor de finanțare a obiectelor de infrastructură pentru anul 2019.

UCIP-IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de consultanță la elaborare a Studiilor de Fezabilitate la proiectelor investiționale pentru aproximativ 18 grupuri de agenți economici care au depus cereri de finanţare pentru anul 2019.

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, va elabora Studiile de Fezabilitate pentru Proiectele de investiții în infrastructură care va include și impactul economic și financiar propriu zis.

Sarcini şi responsabilități:

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

 • Studierea formularului cererii de finanțare, și Argumentării tehnico-economice  depuse la concurs de grupul-client, pentru a stabili obiectivele proiectului investițional, structura grupului client, domeniul de activitate economică, amplasarea, etc 
 • Elaborarea unui Plan grafic de activitate pentru fiecare Cerere, grup-client întru asigurarea elaborării Planului investițional în termenii stabiliți.
 • Vizitarea în teren a Grupului-client pentru colectarea și procesarea datelor despre activitatea de producere, recoltare și comercializare a producției a membrilor grupului,
 • Evaluarea potențialilor riscuri la proiectul investițional,
 • Evaluarea impactul economic, social și de mediu în urma construcției obiectului de infrastructură,
 • Elaborarea Studiului de Fezabilitate după structura agreată la semnarea contractului și prezentarea la UCIP-IFAD pentru aprobare,
 • Ajustarea  Studiului de Fezabilitate în baza observațiilor în scris eliberate de UCIP-IFAD la prezentare studiului de Fezabilitate.

    Cerințe minime de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate.
 • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul elaborării Planurilor de afaceri și a Studiilor de fezabilitate în domeniul investițiilor în agricultură și procesare a produselor agricole.
 • Echipă de experți calificați pentru prestarea serviciilor solicitate.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

Experiența generală a companiei;

40

 • Experiența de activitate a companiei (numărul de ani de activitate)

 • Experiență în elaborarea Business planurilor(BP) pentru investiții în agricultură, procesare a producției (numărul de BP elaborate in ultimii 3 ani)

 •  Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate(SF) la proiecte investiționale la construcția obiectelor de infrastructură(numărul de SF elaborate in ultimii 3 ani)

10

 

10

 

20

   Experiența (din ultimii 3 ani) ofertantului în prestarea serviciilor deelaborare a business-  planurilor, studiilor, în cadrul proiectelor cu finanțare internațională(de ex. WB, USAID, PNUD, UN, IFAD, FAO, ș.a.);

  Punctaj maxim în raport cu numărul maxim al business-planurilor (BS) și studii și programe (SP) elaborate: 1-10 BS&SP elaborate: 5 puncte, 11-20 BS&SP elaborate: 10 puncte, 21-30 BS&SP elaborate: 15 puncte, peste 30 BS&SP elaborate:  20 puncte.

20

      Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate*

40

 • 3.1. Liderul echipei
 • 3.2. Expert in domeniul agriculturii
 • 3.3. Expert in domeniul economiei, finanțelor, administrarea afacerii
 • 3.4.  Alți experți  2 experți cheie propuși de ofertant

10

10

10

5+5

 
*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, și numarul anilor de experiența in domeniu

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare Bazată pe Calitate-cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

UCIP-IFAD nu permite asocierea companiilor la manifestarea interesului pentru acest concurs și nici la etapele ulterioare.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materialele și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului.

Modelul scrisorii de exprimare a interesului poate fi descărcat aici: Scrisoare de exprimare a interesului.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 20.08.2018, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)