RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

"Extins 12.02.2019" Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea conceptelor creative și producerea a 4 spoturi animate privind educația financiară și 3 spoturi publicitare privind conștientizarea asupra rezilienței la schimbările climatice

Reg. no.: 07/19 PRR
Categorie: ABDS
Launch date: 2019-01-22 11:00:00
Deadline: 2019-02-12 10:00:00

PP&AWPB ref. no.:C.2.8/ ref. 2.3.4.1

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile media locale la elaborarea conceptelor creative și realizarea a 4 spoturi animate privind educația financiară și 3 spoturi publicitare privind conștientizarea asupra rezilienței la schimbările climatice a grupurilor țintă ale Programelor IFAD.

În cadrul prezentei licitații, 1 companie poate aplica pentru realizarea unui concept sau pentru ambele.

UCIP-IFAD va selecta 1-2 companii media pentru realizarea următoarelor materiale video, delimitate pe subiecte și grupuri-țintă:

Conceptul I. Educația financiară (cu durata aproximativă a unui video de 3 minute);

1.      Vrei să-ți controlezi mai bine banii? Începe acum.

2.      Cum să obții mai mulți bani, demarând o afacere.

3.      Informează-te înainte să obții un credit!

4.      Gândește-te la ziua de mâine – economisește!

 

Conceptul II. Reziliența la schimbările climatice (cu durata aproximativă a unui video de 1 minut  și o versiune adaptată pentru publicitate de 30 secunde);

1.  Promovarea categoriei de grant - Masuri de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice (granturi pentru echipamentul agricol);

2. Promovarea categoriei de grant - Reabilitarea sau inființarea perdelelor de protecție (fîșii forestiere de protecție, plantații agrosilvice și fîșii riverane de protecție a apelor);

3. Promovarea categoriei de grant - Reabilitarea sau înființarea învelișurilor de ierburi (înierbarea pășunilor și plantațiilor multianuale).

 

Sarcini şi responsabilități ale companiei media:

Conceptul I. Spoturi animate privind educația financiară

1. participarea la discuții cu reprezentanți ai grupului țintă pentru a înțelege profilul acestora și nivelul lor de educație   financiară;

2. elaborarea conținutului, scenariului și conceptului detaliat pentru materialele video;

3.  coordonarea conceptului (design, personajele, gama cromatică, etc.) cu reprezentanții resposabili ai UCIP-IFAD;

4.  pregătirea textului în română și rusă, selectarea vocii pentru sonorizare;

5.  coordonarea și supravegherea filmărilor;

6.  elaborarea materialului video cu executare grafică (animație 2D sau video scribe);

7.  post-producție (montaj, sonorizare, procesare etc.);

8.   predarea spotului video final în diferite formate (pentru TV, pagini web, și alte canale media).

 

Conceptul II. Spoturi publicitare privind conștientizarea asupra rezilienței la schimbările climatice a grupurilor țintă ale Programelor IFAD.

1.  Elaborarea conținutului, scenariului, conceptului detaliat pentru 3 spoturi publicitare cu durata maximă de 1 minut și versiunea scurtă  de 30 secunde fiecare, care va avea rolul de a reflecta importanța utilizării tehnicii și echipamentelor agricole eligibile pentru finanțare în Proiectul de Reziliență Rurală, a înființării sau reabilitării perdelelor de protecție și a învelișurilor de ierburi drept măsuri care facilitează adaptarea producătorilor agricoli la  schimbările climatice;

2.  Pregătirea filmărilor, cum ar fi identificarea locațiilor, recuzitelor necesare, logisticii, coordonarea și supravegherea filmărilor, utilizarea secvențelor video existente, care sunt relevante tematicii spoturilor solicitate;

3.   Coordonarea conceptului elaborat cu responsabilii din cadrul UCIP-IFAD;

4.   Elaborarea spoturilor într-o manieră succintă și atractivă în scopul captării atenției și interesului potențialilor solicitanți de granturi;

5.   Elaborarea textului pentru sonorizare în limbile română și rusă;

6.   Oferirea serviciilor post-producere (montare, sonorizare, procesare, etc.);

7.   Predarea spotului publicitar în diverse formate (pentru distribuirea la posturile TV, pagini web, canale media, etc.).

 

Criterii minime de eligibilitate:

1.    Persoană juridică înregistrată în RM (companii, studiouri, agenții de publicitate, etc);

2.    Cel puțin 3 contracte executate în ultimii 3 ani care s-au soldat cu spoturi video;

3.   Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul conceperii și producerii spoturilor, grafice/animate și publicitare cu caracter social, economic, protecția mediului, agricultură și dezvoltare comunitară;

4.  Prezența obligatorie în echipa de realizare a spoturilor a următorilor specialiști: scenarist, regizor, cameraman (1) specialist economie/finanțe, specialist protecția mediului/agricultură.

 

Companiile media vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1.  Experiența (în ultimii 3 ani) în conceperea și elaborarea spoturilor în domeniul social, economic, protecției mediului, agricultură și dezvoltare comunitară;

20

2.  Proiecte similare activității solicitate realizate în ultimii 3 ani (tematică economică sau în domeniul protecției mediului/agricultură);

30

3.  Personal cu experiență în domeniul producerii spoturilor grafice/animate cu caracter social, economic, protecția mediului, agricultură și dezvoltare comunitară;

            50 

       3.1. Echipa pentru elaborarea spoturilor animate  „Educația financiară”   

      a. Specialist 1 (scenarist)

      b. Specialist 2 (regizor)

      c. Specialist 3 (design/montaj)

      d. Specialist 4 (specialist economie/finanțe)

      e. Alți specialiști

      3.2. Echipa pentru elaborarea spoturilor publicitare „Reziliența la schimbările climatice”  

      a. Specialist 1 (scenarist)

      b. Specialist 2 (regizor)

      c. Specialist 3 (cameran)

      d. Specialist 4 (specialist protecția mediului/agricultură)

      e. Alți specialiști

 

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.*Fiecare expert va fi evaluat după domeniul de calificare și numarul anilor de experiența în domeniul solicitat.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului:

Scrisoare de exprimare a interesului (MODEL OBLIGATORIU)

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 5 februarie  12 februarie 2019, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)