RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

RTS (Residue Tillage Specialist)

Domeniu: Agrofitotehnia
Autor: Nirean Alexandru - manager departament vânzări la SRL"Emteh-Agro"
Data plasarii: 2013-06-04 10:00:00

RTS (Residue Tillage Specialist)

Descrierea succinta
Este un agregat universal pentru lucrarea solului cât toamna după recoltarea culturilor cu prelucrarea resturilor vegetale, atît și primăvara înainte de semănatul culturilor în calitate de cultivator. Opțional poate fi dotat cu echipament pentru aplicarea îngrășămintelor lichide sau granulate, echipament pentru semănatul culturilor, echipament cizel. Foarte bine nivelează suprafața cîmpului, este foarte productiv - viteza de lucru recomandată fiind 15 - 20 km/oră. Fiecare disc este atașat pe cadru independent, discurile amplasate pe cadru în formă de șah.

Beneficii preconizate

Mărunțirea resturilor vegetale și încorporarea lor în sol, localizarea eroziuni solului, lichidarea pierderilor de humus, refacerea și formarea stratului fertil al solului, asigură condiții pentru mărirea acumulării umidității în sol, combaterea buruienilor și samulastrei prin provocare la creștere, încorporarea în sol a îngrășămintelor aplicate anterior pe sol, asigurarea condițiilor pentru semănatul mai timpuriu, pregătirea patului germinativ și nivelarea câmpului, folosirea agregatului în calitate de cultivator de câmp, posibilitate de încorporare concomitentă a îngrășămintelor lichide sau granulate, distrugerea crustei fără distrugerea stratului de mai jos, efectiv prelucrează și distribuie uniform resturile vegetale pentru protecția maximă a umidității și substanțelor organice din sol, mărunțește și încorporează resturile vegetale în stratul superficial al solului - ceea ce contribuie la descompunerea lor mai rapidă, asigură reîntoarcerea în sol al substanțelor nutritive naturale, formarea stratului fertil, humusului.

Inovaţia a fost implementată în:

În Republica Moldova până ce nu este, dar în SUA, Canada, Ucraina, Rusia se folosește cu mare succes.

http://www.salfordmachine.com/products/Independent

Datele de contact:

Tel/fax: 0 22 55 19 65, GSM: 060201500, E-mail: emteh.alexandr@gmail.com

Descrierea desfăsurată a Inovaţiei


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)